DANIŞMANLIK ve REHBERLİK HİZMETLERİ

Çocuklarımızı eğitimler içerisinde;

Gözlemliyor, değerlendiriyor, rehberlik yapıyor ve okul-aile işbirliği içinde yönlendiriyoruz.

Okul öncesi dönem, beyin ve yapı fonksiyonlarının tamamlandığı önemli bir süreç olduğu için çok kıymetli bir zaman dilimidir.  Bu süreç içerisinde öğrenilen deneyimler beynin çalışma biçiminin belirleyicisidir ve edinilen yeni bilgilere temel oluşturmaktadır. Bu yüzden  özellikle 0 -6 yaş döneminde, biz yetişkinler çocuklarımızın fiziksel, duygusal, sosyal, bilişsel ve dil  gelişimlerini desteklemeli ve ilerde kendine güvenen, problem çözme yeteneğine sahip, ayakları üzerinde sağlam durabilen sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini sağlamalıyız.

Bu bilince sahip olan okulumuz üstüne düşen sorumlukları yerine getirmesinin yanı sıra, sağlıklı, başarılı ve mutlu çocuklar yetiştirmenin en doğru yolunun öncelikle ; çocuğun yanında aynı dili konuşabilen sağlıklı bir aile ortamından geçtiğini bilir. Bu yüzden  her ay aile ve çocuk danışmanımız ile ebeveynlerimize çocuk gelişimi ve bu yaş dönemlerinde en sık görülen problemlere yönelik genel bilgilendirme ve eğitim toplantıları düzenlenir. Gerekli görülen durumlarda veya ailenin talebi üzerine bireysel görüşmeler gerçekleştirilir.

Uzman pedagoglarımız ve öğretmenlerimiz bütün yıl boyunca çocuklarımızın bilişsel, sosyal, fiziksel ve psikolojik gelişimlerini titizlikle takip eder ve bunlara ilişkin değerlendirme sonuçlarını velilerimizle paylaşır. Çocuklar  okula başlamadan önce ebeveynler ile ön görüşmeler yapılır ve aile ile birlikte ilk değerlendirme formları doldurulur. Çocuğumuzun okulumuza adaptasyon sürecinden sonra DENVER II Gelişimsel Tarama Testi ve Çoklu Zeka  Testi uygulanır. Yaşına göre gelişimsel düzeyi ile zayıf ve güçlü olduğu alanlar belirlenir. Eksik kalan yönleri için geliştirici bir Montessori programı hazırlanır ve gelişimleri takip edilir. Yaşıtlarına göre üstün ve zayıf olduğu alanlar tespit edilerek aile ile birlikte ek programlar ile desteklenir.  Yıl içerisinde ihtiyaca ve duruma göre okul öncesi çocuklar için uygun olan tüm tarama ve değerlendirme testleri de (Gessel Gelişim Figürleri, AGTE, Bender-Gestalt Görsel Motor Algı Testi, Peabody Alıcı Dil Testleri, Projektif Testler )  uygulanır. 6 yaş çocuklarımıza mezuniyet öncesi Metropolitan Okul Olgunluğu Testi uygulanır ve okul hazırlıklarının son durumu değerlendirilir. Her uygulanan test öncesi ve sonrasında veliler ile birlikte durum analizi yapılır.

Her ayın son haftası Pazar günleri 14:00-16:00 arası Anne-Baba okulumuzda eğitim dönemi  başında talep edilen ortak konular doğrultusunda konusunda uzman kişilerden aldıkları eğitim seminerlerine katılarak hem kendilerini geliştirirler hem de diğer veliler ile düzenli görüşme ve fikir alışverişi ortamında bulunurlar.