Parlak İnciler Anaokulu Hedeflerimiz

 • Doğuştan gelen temel potansiyellerini geliştirmelerine yardımcı olmak
 • Yaşamı boyunca sürecek öğrenme işlevi için gerekli temel becerileri kazandırmak
 • Yaşamı boyunca sürecek çalışmalarında başarılı olması için konsantrasyon alışkanlığı oluşturmak
 • İç disiplin, yüksek benlik saygısı ve düzen duygusu geliştirmek
 • Okul kavramına karşı olumlu tutum ve öğrenmeye karşı merak duygusunu geliştirmek
 • Atılganlık ve Girişimcilik ruhu vermek
 • Kendilerini rahatça ifade edebilen, otokontrol sahibi ve insiyatif alabilen öğrenciler yetiştirmek
 • Duygu ve hareket becerilerini geliştirmek
 • Karar verme yeteneklerini artırmak için duyusal-motor yeteneklerini geliştirmek
 • Toplu yaşam kurallarını öğrenmelerine rehberlik etmek
 • Temel yaşam becerilerini kazandırmak