Parlak İnciler Kreş & Anaokulları

Yazılar

montessori anaokulu

Montessori Eğitimi

Montessori Yöntemi ile Eğitim:

Montessori eğitimi Dr.Maria  Montessori’nin  yüzyıl önce geliştirdiği eğitim düşüncesidir. Bugün başta Hollanda, Almanya,Amerika  olmak üzere 110 ülkede 22.000 okul bu metodu uygulamaktadır

Montessori Eğitim Yöntemi ile çocuklara verilmek istenen temel amaç hayattaki bütün olayların mantıksal bir sıra ve belli bir düzen içinde yer aldığı, bu nedenle kendisinin de belli bir kurallar sistemi içinde yer aldığını anlatabilmektir. Önceden hazırlanan planlı ve organize eğitsel çevrede bulunan bütün kurallar çocuğun yaşamla uyumlu bir birey olarak toplumda yer alabilmesi için sağlam temeller oluşturan yol göstericilerdir. Çocuk günlük yaşamdaki bazı kurallara uyarak, doğal bir süreç içerisinde, toplumsal değerleri karakterinin bir parçası haline getirir ve bu yöntemle kendi yaşamında gerekli olan sosyal davranışları öğrenirler.

Çocuğa sunulan kurallar ve disiplin, onun özgürlük alanının belirleyicileridir. Asla sınırsız özgürlük olamayacağı gibi, kuralsız özgürlük de olamaz. Özgürlüğünün sınırlarını tanıması ve iç disiplinini kazanması montessori okullarına özgü düzen ve ortam ile sağlanır. Montessori Eğitim Sisteminin oluşturduğu bu düzen  içinde ;

1. Hiç kimse başkasına zarar verme hakkına sahip değildir.
2. Her birey kendi kendine çalışabilme hakkına sahiptir fakat bu özgürlüğü başkalarının çalışma özgürlüğünü kısıtlayamaz. (Başkalarına saygılı olma)
3. Okuldaki Montessori Eğitim Materyallerinden her biri, bir tanedir. Çalışmak istenen materyali başkası kullanıyorsa, beklemek zorundadır.
4. Materyali kullanırken, kendisinden sonra bir başkasının da kullanacağı bilinci ile çalışma bitiminde kullanıma hazır halde raftaki yerine kaldırılır, gerekiyorsa çalışma mekanı da temizlenerek, bir sonraki kullanıma hazırlanır ( çevresine saygı duyma)
5. Bir çocuk materyale konsantre olmuş çalışıyor ise hiç kimse onu rahatsız edemez, elindekini alamaz. ( Bir başka çalışmaya saygı duyma)
6. Herkes, çalışması bir başkası tarafından engellenmeden sürdürebilme hakkına sahiptir. ( Kendine saygı duyma bilinci) örnek olarak verilebilir.

Çocuğun içinde yer alacağı kurallar sisteminde, öğrenme özgürlüğü ve bireysel düşüncesi engellenmez, yaratıcılığı ve bağımsız davranabilme gücü geliştirilir.

Yöntemin kendi içindeki kuralları, en başta iç disiplini gerektirir.

İç disiplinini kazanan bireyin özgür düşünme ve bağımsız çalışma davranışı, dolayısıyla , bireysel öğrenme isteği gelişir.

Bireysel öğrenme, “tek başına” lık değildir. Bireye belli bir grupla, grupla uyum içinde, toplumda bir arada yaşamayı öğreten niteliktedir. Bireysel öğrenme, bireyi etkin kılan Aktif Öğrenme biçimidir.
Aktif öğrenmede; çocuk bilgiyi, kendi zihinsel süreçlerini ve bedenini birlikte kullanarak, kendi keşifleri ve etkinlikleri yoluyla kazanır. Öğrenen birey ; neyi öğreneceğini, zamanını nasıl kullanacağını, bu süreçte izleyeceği yolu, nasıl yoğunlaşacağı gibi pek çok konuda kararları kendisi alır.

Öğreneceklerine yapacağı eklemeleri, öğrenme sırasında kimden ve ne kadar yardım alacağına kendisi karar verir. Yetişkin yol gösterici olarak biz eğitmenler; çocuğun bu aktif ve zenginleştirilmiş doğal öğrenme ortamında kendi kendine çalışmasını, bilimsel bir gözle, hareketli, sürekli etkileşim halinde izleyerek, mevcut potansiyelini en üst düzeyde geliştirmesine destek oluruz. Bu yöntemde eğitmenin rolü didaktik öğrenmeyi üstlenmek değil, çocuğa asistanlık yapmaktır. Eğitmen öğrenmenin gerçekleşmesi için gereksinim duyan çocuklara gerektiğinde yönlendirme, destekleme ve paylaşma yaklaşımıyla yardım eder. Çocuk gerçek ve kalıcı öğrenme ile bilgiye ulaşacak, ulaştığı bilgiyi özümleyip anlamlandırarak ve yeniden üreterek kullanacak, problemini çözerek sonuca ulaşacaktır. Böylelikle bilgiyi üretmeyi ve öğrenmeyi öğrenecektir.

Kendini değerli ve önemli gören birey, diğer insanları da önemli ve değerli görür. Tüm bunlar ve kendine ilişkin olumlu benlik kavramı çocuğun özgüvenini de kazanmasını sağlayacaktır.

Montessori Yönteminin bu aktif öğrenme biçimi, karmaşık öğrenmelere yatkın bir organ olan beynin çalışmasına uygundur. Ayrıca beynin kapasitesinin gelişmesine, analiz, sentez ve değerlendirme gibi üst düzey düşünme süreçlerinin harekete geçmesine olanak sağlar. Çağın gerektirdiği yaşam boyu öğrenen ve çok yönlü bireylerin yetişmesine, ileriki öğrenim yıllarında akademik başarının artmasına yardım eder.

Maria montessoriMontessori ( d. 31 Ağustos 1870 – ö. 6 Mayıs 1952, Chiaravalle, İtalya), İtalyan bilim insanı ve eğitimci.

Montessori Metodunun kurucusu olan Maria Montessori, 1870 yılında İtalya’nın Chiaravalle kentinde dünyaya gelmiştir. 1896 yılında İtalya’nın ilk kadın doktoru unvanını alarak tıp fakültesini tamamlamıştır. Montessori bir bilim insanı olarak sahip olduğu özelliklerin dışında, bir kadın olarak da zamanının değer yargılarının ilerisinde yaşamış ve kadın hakları için mücadele etmiştir. İtalya’nın ilk kadın doktoru olarak, 1896’da Berlin ve 1900’de Londra’da iki kadın konferansında İtalya’yı temsil etmek için seçilmiş ve bu konferanslarda kadınlara eşit ücret için çağrı yapmıştır.

Montessori Eğitim Metodu

 • Bireysel öğretim teknikleri uygulanır.
 • Eğitimci gözlemcidir, pasiftir ve rehberdir.
 • Karma yaş grubunun avantajlarından faydalanılır.
 • Çocuk yaptığı hatayı materyallerin tümünde bulunan hata kontrolü ile kendi bulur.
 • Çocuk çalışacağı materyale, nerede çalışacağına (masada veya halı üzerinde) ve çalışmanın süresine kendi karar verir.
 • Hareket serbestliği vardır.
 • İsteyen çocuk çalışmalarına ara vererek dinlenebilir.
 • Kişisel disiplin eğitim metodu ile geliştirilir.
 • Çocuk çalışmak, öğrenmek ve gelişmek için başkalarının övgülerine ve dışsal motivasyona ihtiyaç duymaz.
 • Üç boyutlu ve çocuğun tüm duyu organlarına hitap eden özel olarak üretilmiş materyaller çocuğun öğrenmesini ve yaşadığı dünyaya ait gerçek bilgiler edinmesini kolaylaştırır.
 • Çocuk kendi potansiyelinin en üst seviyesine çıkmak için uğraş verir.

Montessori Felsefesiyle Eğitim Çocuğa Ne Kazandırır?

 • Çocuk, kendi bireysel beceri ve ilgi alanında kendi hızıyla gelişir.
 • Dikkatini yoğunlaştırmayı öğrenir.
 • Çalışma isteğini ve zevkini geliştirir.
 • Üretken olur.
 • Toplumsal bir varlık olur.
 • Kaygılarını en doğru şekilde nasıl dışa vurabileceğini öğrenir.
 • Özgüvenini ve sorumluluk duygusunu geliştirir.
 • Disiplini içselleştirir.
 • Bir problemi nasıl tanımlayacağını ve onu çözmek için nasıl çalışılacağını öğrenir.
 • Kendisine ve başkalarına karşı saygı duyar.

 

WhatsApp chat